ผ้าสั่งปักพร้อมพิมพ์

ผ้าขนหนู  ออเดอร์สั่งปักพร้อมพิมพ์

มีขนาดให้เลือก ขนาดเช็ดผมและเช็ดตัว

มี3ขนาด  

15x30

27x54